Działalność Kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w dziedzinie prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego
Oferujemy doradztwo i pomoc prawną w przypadku kontroli zamówień publicznych przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej oraz regionalne izby obrachunkowe.
Sporządzamy ekspertyzy i opinie prawne, odpowiedzi na odwołania, skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, zastrzeżenia do wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych instytucji wykonujących kontrolę zamówień publicznych.

Zespół Kancelarii

Józef Edmund Nowicki

Właściciel kancelarii. Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli zamówień współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych. Posiada 19-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych.

piotr wisniewski

Piotr Wiśniewski

Współpracuje z kancelarią. Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada 14-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych.

mikolaj kolecki

Adw. Mikołaj Kołecki

Współpracuje z kancelarią. Ukończył studia prawnicze oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Były członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Współautor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Specjalizuje się w problematyce umów o roboty budowlane.

SPECJALIZACJE

Kompleksowa obsługa zamówień publicznych
Partnerstwo publiczno-prywatne
Kontrola ex-ante i ex-post zamówień publicznych
Opinie prawne
Procedury odwoławcze i skargowe
Nadzór nad realizacją umów
Spory sądowe

PATRONAT MEDIALNY I MERYTORYCZNY

Wspieramy inicjatywy edukacyjne: konferencje, studia podyplomowe, seminaria, szkolenia

Tworzymy publikacje i materiały szkoleniowe na najwyższym poziomie merytorycznym

Udzielamy konsultacji podczas konferencji

INNE DZIEDZINY PRAWA

W trosce o wysoki poziom świadczonych usług podejmujemy współpracę z najlepszymi ekspertami z innych dziedzin prawa

Udzielamy pomocy prawnej z dziedzin prawa budowlanego, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń gospodarczych