Działalność Kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w dziedzinie prawa zamówień publicznych
oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.
Oferujemy doradztwo i pomoc prawną w przypadku kontroli zamówień publicznych przeprowadzanych
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne,
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej oraz regionalne izby obrachunkowe.
Sporządzamy ekspertyzy i opinie prawne, odpowiedzi na odwołania,
skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
zastrzeżenia do wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
oraz innych instytucji wykonujących kontrolę zamówień publicznych.

Zespół Kancelarii

Józef Edmund Nowicki

Właściciel kancelarii. Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli zamówień współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych. Posiada 25-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych.

Piotr Wiśniewski

Współpracuje z kancelarią. Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych.

Mikołaj Kołecki

Adwokat. Współautor komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpracuje z kancelarią. Ukończył studia prawnicze oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek rady konsultacyjnej w dwumiesięczniku Rynek Przetargowy. Były członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Specjalizuje się w problematyce umów o roboty budowlane.

SPECJALIZACJE

Kompleksowa obsługa zamówień publicznych
Partnerstwo publiczno-prywatne.
Kontrola ex-ante i ex-post zamówień publicznych.
Opinie prawne.
Procedury odwoławcze i skargowe.
Nadzór nad realizacją umów.
Spory sądowe.

PATRONAT MEDIALNY I MERYTORYCZNY

Wspieramy inicjatywy edukacyjne: konferencje, studia podyplomowe, seminaria, szkolenia.

Tworzymy publikacje i materiały szkoleniowe na najwyższym poziomie merytorycznym.

Udzielamy konsultacji podczas konferencji.

INNE DZIEDZINY PRAWA

W trosce o wysoki poziom świadczonych usług podejmujemy współpracę z najlepszymi ekspertami z innych dziedzin prawa.

Udzielamy pomocy prawnej z dziedzin prawa budowlanego, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń gospodarczych.