Kontrola

Wykonujemy kontrolę i audyt zamówień publicznych, w tym współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kontrolę zamówień publicznych w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonujemy kontrolę ex-ante oraz ex-post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.