Piotr Wiśniewski

piotr wisniewski

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada 14-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych ekspertów i wykładowców problematyki prawa zamówień publicznych w Polsce. Trener zamówień publicznych, prelegent na konferencjach i wykładowca na studium zamówień publicznych. Prowadził szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych m. in. dla urzędów centralnych (urzędników ministerstw i Urzędu Zamówień Publicznych) w ramach Projektu „Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich”, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, urzędów marszałkowskich, urzędów miast.

Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych w czasopismach branżowych - „Monitor Zamówień Publicznych” (stały współpracownik miesięcznika od dwunastu lat), „Przetargi Publiczne”, „Zamawiający, Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz współautorem publikacji „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiających i wykonawców” wydawnictwa Forum.

Reprezentuje zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Kierownik Referatu Prawnego i Zamówień Publicznych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. Posiada doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu wielu postępowań o udzielenie zamówień w ramach projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Jest pasjonatem podróży i kolejnictwa.

 

Kontakt do p. Piotra Wiśniewskiego:  piotrw@poczta.fm