Piotr Wiśniewski

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Kierownik Referatu Prawnego i Zamówień Publicznych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współautor publikacji pt. „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiających i wykonawców”, wydawnictwa Forum. Autor ponad stu artykułów z dziedziny zamówień publicznych w czasopismach branżowych. Współpracownik miesięcznika Monitor Zamówień Publicznych i czasopisma „Rynek Przetargowy”.

Pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jako trener przeprowadził na przestrzeni ostatnich czternastu lat kilkaset dni szkoleń z zakresu zamówień publicznych, m.in. szkolenia dla urzędów centralnych (urzędników ministerstw, Urzędu Zamówień Publicznych) w ramach Projektu „Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich”; szkolenia dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dla urzędów marszałkowskich we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Kielcach, urzędów miast i starostw powiatowych.

Jest pasjonatem podróży i kolejnictwa.

Kontakt:  piotrw@poczta.fm