Piotr Wiśniewski

Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kierownik Referatu Prawnego i Zamówień Publicznych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych w wydawnictwie Wolters Kluwer, a także publikacji „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiających i wykonawców”, wydawnictwa Forum.

Autor ponad stu artykułów z dziedziny zamówień publicznych w czasopismach branżowych. Stały Współpracownik miesięcznika Monitor Zamówień Publicznych i czasopisma „Rynek Przetargowy”.

Pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na studiach podyplomowych Politechniki Krakowskiej.

Jako trener przeprowadził od 2008 roku kilkaset dni szkoleń z zakresu zamówień publicznych, m.in. szkolenia dla urzędów centralnych (urzędników ministerstw, Urzędu Zamówień Publicznych) w ramach Projektu „Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich”; szkolenia dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dla urzędów marszałkowskich we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Kielcach, urzędów miast i starostw powiatowych.

Jest pasjonatem podróży i kolejnictwa.

Kontakt:  piotrw@poczta.fm