adw. Mikołaj Kołecki

mikolaj kolecki

Współpracuje z kancelarią.

Ukończył studia prawnicze oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Były członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Współautor publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych.

Specjalizuje się w problematyce umów o roboty budowlane.

 

Kontakt do adw. Mikołaja Kołeckiego:  mikoolaj@gmail.com