Józef Edmund Nowicki

edmund nowicki

Właściciel kancelarii. Posiada 19-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych.

Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Reprezentuje wykonawców i zamawiających w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą.

Specjalizuje się w doradztwie w przypadku kontroli zamówień publicznych wykonywanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe i inne instytucje kontrolne.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych ekspertów i wykładowców problematyki prawa zamówień publicznych w Polsce.

Trener zamówień publicznych. Prelegent na konferencjach. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych i studium zamówień publicznych.

Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych.

Od 2010 r. jest stale biegłym sądowym w dziedzinie zamówień publicznych.

Redaktor naczelny portalu wPrzetargach.pl

Pasjonat sztuki zegarmistrzowskiej.

 

Kontakt do p. Józefa Edmunda Nowickiego:  nowicki.doradztwo@gmail.com