Józef Edmund Nowicki

Posiada 23 letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych.

Autor cenionych komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych (Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.) oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach specjalistycznych.

Właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, a także współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Jeden z najbardziej cenionych autorów komentarzy i publikacji oraz wykładowców z dziedziny prawa zamówień publicznych w Polsce. Cytowany w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, sądów administracyjnych, sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Specjalizuje się m. in. w kompleksowej obsłudze zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi ubezpieczeniowe, dostawy aparatury medycznej oraz zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ekspert w mechanizmach korupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kontroli zamówień publicznych. Specjalizuje się w doradztwie w przypadku kontroli zamówień publicznych wykonywanych m. in. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe, a także unijne instytucje kontrolne.

W 2008 r. otrzymał prestiżowy certyfikat CFE międzynarodowej organizacji zrzeszającej ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji - Association of Certified Fraud Examiners.

Reprezentuje również obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą.

Autor opinii i ekspertyz z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. W latach 2010 - 2019 biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych. Od wielu lat odpowiada na pytania czytelników miesięcznika Monitor Zamówień Publicznych.

Redaktor naczelny w czasopismach wPrzetargach.pl oraz Rynek Przetargowy

Jest pasjonatem sztuki zegarmistrzowskiej, astronomii i literatury sensacyjnej. Kibic speedwaya, hokeja i boksu.

 

Kontakt:  kancelaria@conexis.pl