Współpraca

Podejmujemy współpracę wyłącznie z osobami o najwyższych kwalifikacjach zawodowych oraz doświadczeniu w dziedzinie prawa zamówień publicznych oraz dziedzinach prawa związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Inicjujemy, wspieramy i promujemy inicjatywy edukacyjne, konferencje, seminaria, szkolenia.

Udzielamy wsparcia medialnego i merytorycznego.