Opinie prawne

Sporządzamy ekspertyzy i opinie prawne dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz opinie prawne z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Specjalizujemy się w sporządzaniu ekspertyz i opinii prawnych w przypadkach kontroli wykonywanych przez CBA, NIK, urzędy kontroli skarbowej oraz regionalne izby obrachunkowe.

W uzasadnionych przypadkach podejmujemy współpracę z biegłymi, rzeczoznawcami oraz ekspertami z różnych dziedzin prawa.