Dyscyplina finansów

Świadczymy pomoc prawną w postępowaniach w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny, postępowaniu przed komisją orzekającą oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Badamy dokumentację postępowania w celu uniknięcia naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych.