header

pasek

Świadczymy pomoc prawną w postępowaniach w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny, postępowaniu przed komisją orzekającą oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Badamy dokumentację postępowania w celu uniknięcia naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych.

pasek

CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JÓZEF EDMUND NOWICKI
ul. Nowowiejska 17, 71-219 Bezrzecze
tel. 883 689 848, 504 287 661, e-mail: kancelaria@conexis.pl
NIP: 852-161-82-38