header

pasek

Właścicielem kancelarii i jej ekspertem wiodącym jest Józef Edmund Nowicki.

Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych.

Jeden z najbardziej doświadczonych wykładowców problematyki zamówień publicznych w Polsce. Wykładowca na studiach podyplomowych, konferencjach i seminariach eksperckich.

Specjalizuje się w doradztwie w przypadku kontroli zamówień publicznych wykonywanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe i inne instytucje kontrolne.

Reprezentuje wykonawców w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą, obwinionych w postępowaniach prowadzonych przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą.

Wieloletni członek międzynarodowej organizacji zrzeszającej ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji.

Doskonale zorientowany w problematyce zamówień publicznych na roboty budowlane.

Od 2010 r. biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych.

Redaktor naczelny czasopisma wPrzetargach.pl

 

pasek

CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JÓZEF EDMUND NOWICKI
ul. Nowowiejska 17, 71-219 Bezrzecze
tel. 883 689 848, 504 287 661, e-mail: kancelaria@conexis.pl
NIP: 852-161-82-38