header

pasek

Podejmujemy współpracę wyłącznie z osobami o najwyższych kwalifikacjach zawodowych oraz doświadczeniu w dziedzinie prawa zamówień publicznych oraz dziedzinach prawa związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Inicjujemy, wspieramy i promujemy inicjatywy edukacyjne, konferencje, seminaria, szkolenia.

Udzielamy wsparcia medialnego i merytorycznego.

 

pasek

CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JÓZEF EDMUND NOWICKI
ul. Nowowiejska 17, 71-219 Bezrzecze
tel. 883 689 848, 504 287 661, e-mail: kancelaria@conexis.pl
NIP: 852-161-82-38