header

pasek

Wykonujemy kontrolę i audyt zamówień publicznych, w tym współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kontrolę zamówień publicznych w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wykonujemy kontrolę ex-ante oraz ex-post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

pasek

CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JÓZEF EDMUND NOWICKI
ul. Nowowiejska 17, 71-219 Bezrzecze
tel. 883 689 848, 504 287 661, e-mail: kancelaria@conexis.pl
NIP: 852-161-82-38