header

pasek

Sporządzamy ekspertyzy i opinie prawne dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz opinie prawne z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Specjalizujemy się w sporządzaniu ekspertyz i opinii prawnych w przypadkach kontroli wykonywanych przez CBA, NIK, urzędy kontroli skarbowej oraz regionalne izby obrachunkowe.

W uzasadnionych przypadkach podejmujemy współpracę z biegłymi, rzeczoznawcami oraz ekspertami z różnych dziedzin prawa.

pasek

CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JÓZEF EDMUND NOWICKI
ul. Nowowiejska 17, 71-219 Bezrzecze
tel. 883 689 848, 504 287 661, e-mail: kancelaria@conexis.pl
NIP: 852-161-82-38